Profil: Kjeld Richardt Ross

Generel information

Navn
Kjeld Richardt Ross

Artslister

DK årsarter
2003 (Se listen) X:198 - #58
2004 (Se listen) X:211 - #61
2005 (Se listen) X:191 - #67
2006 (Se listen) X:188 - #86
2007 (Se listen) X:195 - #76
2008 (Se listen) X:179 - #79
2009 (Se listen) X:175 - #83
2010 (Se listen) X:116 - #142
2011 (Se listen) X:144 - #125
2012 (Se listen) X:120 - #142
2013 (Se listen) X:97 - #140
2014 (Se listen) X:64 - #128
Annoncer